Liturgie voor de dankdienst van Jan Hopman Maandag 28 september 2020 om 11:00 uur

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger  :  Mevr. B. van den Oord-Vader

Organist        :  René de Kruijf  

 

Orgelspel voor de dienst

Vaste rots van mijn behoud en Ruwe stormen mogen woeden

Welkom

Aansteken van de Paaskaars door Guusje

Votum

Lied: Toekomst vol van hoop

Persoonlijke woorden door kleindochter Jorinda

Gebed

Schriftlezingen door Mariëtte

Psalm 139: 1-16 en 2 Korinthe 12: 9-10

Lied: Psalm 139: 1 en 7

Preek

Orgelspel: Heer, U doorgrondt en kent mij

Gedicht door Petra

Orgelspel: Veilig in Jezus armen

Dankgebed en voorbede

Lied: Ga met God

Zegenbede

Orgelspel: U zij de glorie

Op de begraafplaats:

Geloofsbelijdenis

Het ‘Onze Vader’ (gezamenlijk)

Dankwoord door Joost

Reacties zijn gesloten.