Liturgie voor de avondmaalsdienst op zondagmorgen 12 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. R.G. de Kruijf

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Ruis, o Godsstroom der genade (Herv. Bundel 1938: 87)

Votum en groet

Psalm 63, 1 en 2 (Liedboek 1973)

Gebed en voorbeden

Kindermoment

Kinderlied: Open mijn oren

Bijbellezing: Ezechiël 43, vers 1 t/m 5 en Ezechiël 47, vers 1 t/m 12

Psalm 65: vers 2 en 7 (OB)

Preek

Psalm 36, vers 2 (OB)

Lezing van het Avondmaalsformulier

Gezang 75: 3 en 5 (Liedboek 1973)

Avondmaalsbediening

Gezang 75: 2 en 11

Dankzegging

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Mercy Ships

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 315  – Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.