Liturgie voor de 2e avondmaalsdienst op zondagmorgen 12 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. M. van der Zwan

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 458: 1, 2, 4 en 6 (Weerklank)/O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw Naam in ’t oor.
Votum en groet
Psalm 34: 1 en 2 (1773)
Lezing gedeelte Avondmaalsformulier
Geloofsbelijdenis
Ps. 45: 1 en 4 (1773) (voor de nodiging tot de tafel)
Ps. 103: 1 en 2 (1773) (Na de rondgang van brood en wijn)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 3
Psalm 34: (1773) 3, 5 en 11
Verkondiging
Lied 118: 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte 2005)Leid mij Heer, o machtig Heiland…
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juni 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Mercy Ships

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Slotlied: Lied 240: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank) Jezus zal heersen…
Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.