Liturgie van de ochtenddienst op 1e Kerstdag in de Dorpskerk Maarssen Zondag 25 december 2020. Aanvang 10:00 uur.

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met derdig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. W.P. Vermeulen

Met medewerking van de muziekgroep

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Orgelspel:
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Muziekgroep: Oh holy night – Hillsong
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Bemoediging en groet
Muziekgroep: Een kind is ons geboren – Sela
We verootmoedigen ons voor God
Zingen: Weerklank 121 vers 1, 2 en 5 (God in ons midden)
We ontvangen Gods gebod
Zingen: Gez. 141 vers 1 (LvK, Ik kniel aan uwe kribbe neer)
Moment met de kinderen
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
1 e Schriftlezing: Lukas 2 vers 1-12
Muziekgroep: Kerstnacht boven bethlehem – Sela
Schriftlezing: Johannes 1 vers 1 t/m 14
Zingen: Gez. 151

Verkondiging
Muziekgroep: Kom vier het feest met mij – Sela

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   GZB. Project 10 27. Ethiopië. 

                       Gezondheidszorg in arme regio.

2e collecte:   Pastoraat en eredienst 

3e collecte:  Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Muziek tijdens de collecte: Ere zij god (film en audio opname)
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Slotlied muziekgroep: Hoor de eng’len zinden de eer – komt laten wij
aanbidden (Opw. 528-529)
Zegen

Reacties zijn gesloten.