Liturgie van de Tweede zondag van advent, zondag 4 dec. 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: ds. H.C. Dankers (pkn)
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 107: 1, 6, 7 (ob)
Gebed
Psalm 107: 8 (ob)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Marcus 1:14-15
Bijbellezing: Marcus 1:21-39
Verwacht de komst des Heren (Lvdk 126: 1, 2)
Verkondiging: “Meer dan gezondheid alleen”
Psalm 73: 10, 9 (nb)
Gebeden
Collectes
De kinderen komen terug van het bijbeluur Collectes voor:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 Noodhulp Oekraïne

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

De collecte vindt plaats bij het verlaten van de zaal

Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Gaat, stillen in den lande (Lvdk 127: 1, 2, 3, 4)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.