Liturgie van de Derde zondag van advent, zondag 11 dec. 2022, middagdienst om 17:00 uur Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn) in de Hoeksteen

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep  (nummer 4 van het luisterkastje) of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: ds. P.H. Zaadstra (pkn)
.
Welkom
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 100 (ob)
Gebed
De Here is mijn herder (Hemelhoog 9)
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Psalmen 100:1-5
Psalm 79: 5 (nb)
Bijbellezing: Marcus 6:31-34
Heer wijs mij uw weg (Weerklank 441)
Verkondiging: Zijn volk en de schapen van Zijn weide
Een rijke schat van wijsheid (Weerklank 277: 1, 3, 5)
Gebeden
Collectes

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar:

NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de

1e collecte’.

1 CMA Nederland

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

De kinderen komen terug van het bijbeluur
Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Father, we love You (Hemelhoog 630)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.