Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 4 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger Prop. N.H. de Graaf

Met medewerking van de muziekgroep

.

Afkondigingen

Psalm 122:1 (NB)

Stil gebedVotum

Gezang 32 (LvdK)

Wetslezing: Deut. 5:6-21

Psalm 95:1,3 (NB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Zach. 2 + Openb. 21:1-4

Kindermoment met zingen: Hine ma tov uma nayim

Opw 669

Preek: Israëlzondag is… samen blij zijn

Psalm 124:1,4 (OB)

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Collecte aankondiging;

1e Stichting Verpleegkundigen voor Israël

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Opw en Sela combi Juicht want Jezus is Heer

Zegenbede

Reacties zijn gesloten.