Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 27 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

 
Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.  
 
Voorganger: ds. A. Markus
Met medewerking van de muziekgroep
 

Aanvangslied

Opwekking 389 Create in me a clean heart,

Votum

Ps 34: vs 1, 4 en 5 (Weerklank).

Wetslezing

Ps 17: vs 3 en 8 (Oude Berijming)

Schriftlezing Psalm 16 (uit de NBV vertaling)

Tekst: vers 11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Prediking

Opwekking 616  2x Hou me dicht bij U,

Collecte aankondiging;

1e Christelijk Noodhulpcluster

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

 Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Kinderen van de zondagsschool komen in de kerk voor het slotlied en zegen

Opwekking 520 Wees mijn verlangennieuw!’

Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang.

Reacties zijn gesloten.