Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 25 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. J.H. Visser

Organist     : René de Kruijf

Welkom
Psalm 124:1 LvdK
Stil gebed, votum en groet
Psalm 124:4 LvdK
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen
Psalm 118:3 OB
Verkondiging
Lied 460:1,2,3 WK Op U alleen mijn licht mijn kracht
Onderwijzing Heilig Avondmaal (tekst zie onder)
Lied 494:1,4 WK Rots waaruit het leven (tafel wordt voorbereid)
Gebed en nodiging
Viering Heilig Avondmaal
Aan tafel: 
Lezing: Rom 5:1-5, 
Psalm 36:2 OB,  
Lezing: Efeze 3:14-21
Psalm 79:7 OB (mogelijk dat bij 3 tafels een lezing vervalt)
Dankgebed
Collecte aankondiging;

1e Zending

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Gezang 481:1,3 LvdK O grote God die liefde zijt
Zegen (staande)
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.