Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 1 november om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. B.J. van der Graaf

Met medewerking van de muziekgroep

Welkom

Opwekking 671 Lof, aanbidding

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalmen voor nu 16 Ik val niet uit zijn hand

Opwekking 789 Oceans (Lopen op het water)

Gebod of belofte van God

Psalm 19: 3 en 4 (NB)

Gebed om vergeving en vernieuwing

Kindermoment + kinderlied Als je bang bent of onzeker als je ’t even niet meer ziet als je somber bent

Schriftlezing:

-Jesaja 61: 1-3

-Mattheüs 5: 1-12

Verkondiging, met als thema Acht levenslessen van Jezus over het hoogste geluk

Les 2: Gelukkig de treurenden

Weerklank 222: 1,2,4,6 e 8 Laat komen Heer

Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging;

1e GZB. Najaarscollecte. Verspreid het evangelie in Himalaya.

2e Pastoraat en eredienst 3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Gods zegen voor jou (Sela)

Zegen

Reacties zijn gesloten.