Liturgie van de ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk Maarssen Zondag  8 november 2020 Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. P.H. Zaadstra

Organist:  René  de Kruijf

Welkom

Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 2 (Oude berijming)

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst

Zingen: Weerklank 291: 1 en 2

Wetslezing

Zingen: Weerklank 228: 3

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment & kinderlied: Op Toonhoogte 393: 1 en 4

Schriftlezing (HStV): Psalm 44

Zingen: Psalm 43: 5 (Nieuwe berijming)

Verkondiging

Zingen: Gezang 90: 9 en 10

Dankgebed en voorbeden, Onze Vader

Collecte aankondiging;

1e  Zending GZB

2e  Pastoraat en eredienst 3e Onderhoud gebouwen

 

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Slotlied: Gezang 399: 6

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.