Liturgie van de ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk Maarssen Zondag  15 november 2020 Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. C. Brouwer

 

Met medewerking van de Muziekgroep o.l.v. Jelle

 

Welkom en mededelingen

Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 27: 3, 7 (OB)

Wetslezing

Opwekking 509 – Zo lief had God de Vader ons

Gebed

Kindermoment

Voorstel Kinderlied God Is Mijn Toevlucht (13) via filmpje? (https://youtu.be/T_yKDRrwCVg)

Schriftlezing Lukas 10: 25-37

Verkondiging ‘Wie ben ik?’

Zingend gezegend 213: 1, 3

Dankgebed

Psalm 91 Sela – Mijn toevlucht

Zegen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars kunt u uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1e GZB. Project 10 27

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen.

Reacties zijn gesloten.