Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 20 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    

Voorganger:            Ds. H.G. de Graaff

Organist:             Bram Brandemann

.

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad + afkondigingen

Votum en groet

Psalm 93: 1 en 4 (OB)

Wet des HEEREN                           

Psalm 119: 5 (Weerklank)

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezingen:  1. Jesaja 65: 17 -25   2. Openbaring 21: 1-8

                               Tekstlezing: Openbaring 21: 5. Met als thema: ‘Gods troonrede’.

Psalm 89: 5 en 7 (OB)

Prediking

Weerklank 99: 1,2 en 5

Dankgebed en voorbeden:    

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t..n.v Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020 plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Collecte doelen:

-1e collecte: Stichting De Herberg

-2e collecte: Pastoraat en eredienst

-3e collecte: Onderhoud gebouwen

Weerklank 169: 3

Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang.

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.