Liturgie van de ochtenddienst in de Dorpskerk Maarssen Zondag 20 december 2020 4e advent Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wim Neven

Welkom en mededelingen

OTH 331 – Jezus leeft in eeuwigheid

Votum en groet

Psalm 98: 3 en 4 (Liedboek 1973)

Wetslezing

OTH 276 (Opw. 687) – Heer, wijs mij Uw weg

Gebed

Bijbellezing: Lukas 12, vers 35-40

Gez 63: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)

Bijbellezing: Lukas 12, vers 41-48

Gez. 63: 5 (Liedboek 1973)

Preek

Thema: ‘verwacht de komst des HEEREN’

Gez 126  (Liedboek 1973)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Psalm 130: 3 en 4 (oude berijming)

Zegen

Collecte

1e  Noodhulp Corona

2e  Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.