Liturgie van de gezamenlijke ochtenddienst op zondag 3 jan 2021, aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen Maarssen, Nummer 4 van het luisterkasje.

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren de ochtenddiensten vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: ds. C. Hendriks (pkn)

.

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet(we gaan staan)

Psalm 27: 1, 7 (ob)

Gebed

Corona variatie van de 10 geboden

Heer, ik kom tot U (Opw 125)

Kindermoment

OK 286

Bijbellezing: Lukas 2:22-40

Verkondiging: ‘Uitzien naar Gods toekomst’

Tussentijds 71

Dankgebed

Psalm 145: 5, 6 (nb)

Zegen (staande)

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Compassion

2e collecte:   Pastoraat en eredienst 

3e collecte:  Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.