Liturgie van de gezamenlijke ochtenddienst op zondag 10 jan 2021, aanvang 10:00 uur in de Hoeksteen Maarssen, Nummer 4 van het luisterkasje.

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren de ochtenddiensten vanuit de Hoeksteen met beeld 

https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live

en alleen met geluid

https://www.dehoeksteen.info/multimedia/kerkdienst/index.php

Voorganger: ds. C. van Atten (cgk)

.
Welkom en mededelingen
Stil gebed, votum en groet
Psalm 27: 3, 7 (nb)
Gebed
Lezing van Gods wet uit Leviticus 19: 1-4, 9-18
Kindermoment
Kinderlied
Bijbellezing: Johannes 1: 35-42
Verkondiging: ‘Een goed begin! ’
Daar gaat een lam en draagt de schuld (Lvdk 187: 1, 3)
Dankgebed

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Voedselbank Stichtse Vecht

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Blijf in Mij (Sela)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.