Liturgie van de dienst in de Dorpskerk Maarssen Zondag 3 juli 2022 Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist : Wim Neeven

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 92, vers 1 (oude berijming) en vers 7 en 8 (Liedboek 1973)

Votum en groet

WK 279 – Heer, spreek mij aan, zodat ik hoor

Wetslezing

OTH 46 – Create in me a clean heart (combo)

Gebed

Kindermoment

OTH 429 – Is je deur nog op slot (combo)

Bijbellezing: Lukas 8, vers 4 t/m15

Psalm 126, vers 3 (oude berijming)

Preek

Opwekking 755 – Laat ons Christus zien (combo)

Dankgebed (voorbeden stil gebed, onze Vader)

Aankondiging collecten

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 119: 9 en 53 (oude berijming)

Zegen (staande)               

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.