Liturgie Tweede kerstdag maandag 26 dec 2022, ochtenddienst om 10 uur in de Dorpskerk. Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en de Hoeksteen (cgk) Voorgangers: ds. E.G. de Kruijf (pkn) en ds. R.C. Verburg (cgk)

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Welkom
OTH 75 – Laat ieder het horen dat eens werd geboren
Moment van stilte, votum en begroeting
Psalm 98, vers 2 en 3 (Liedboek 1973)
Gebed
Gez 145, couplet 1 en 2 (Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer)
Bijbellezing: Johannes 1, vers 1-5 en vers 14-18
WK 53 – In den beginne was het Woord (melodie: Psalm 134)
Overdenking, deel 1: Gods Woord in Bethlehem
Gez 139 – Komt, verwondert u hier, mensen
Bijbellezing: Lucas 2, vers 8 t/m 20
OTH (nieuw) 105 – Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
Overdenking, deel 2 – Kom, ga mee naar Bethlehem!
Gez 141 – Ik kniel aan uwe kribbe neer
Dankgebed

Collectemoment

1e GZB Werelddiaconaat. Filipijnen: Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar

2e Pastoraat en eredienst

3e  Onderhoud gebouwen
Gez 134 – Eer zij God in onze dagen
Zegen (staande)
Ere zij God

Reacties zijn gesloten.