Liturgie: 11 augustus 18:30 (gezamenlijke dienst met CGK in de Dorpskerk)

In deze dienst gaat ds. M.P.D. Barth uit Schoonhoven  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom

Zingen: Gezang 320: 1, 3 en 4 (staande)

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 41: 1 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 48:6 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 12: 22 – 32

Zingen:  LvK gezang 239: 1 – 5

Verkondiging: thema ‘Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?’

Zingen: Psalm 36: 1 en 3 (NB)

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Diaconie
  2. Pastoraat en eredienst

Zingen: Psalm 145: 6 (OB)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.