Liturgie: 1 september 18:30 (Dorpskerk)

In deze dienst gaat ds. P.G. Oskamp uit Waverveen  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Ontwaak nu, wie slaapt (Weerklank 256:1 en 2 (staande)

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Ps. 26: 8, 7 (ob)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Gelukkig degen, die wandelt in ‘t licht (Weerklank 256:3)

Gebed

Bijbellezing: 1 Koningen 17: 1-6; Jakobus 5: 16-18; Openbaring 12: 13-18

Zingen: Ps. 147: 3, 5 (OB)

Verkondiging:

Zingen: Psalm 34: 4 en 5 (OB)

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Diaconie
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 91:5 (OB) (staande)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.