Liturgie: 1 september 10:00 (Dorpskerk)

In deze dienst gaat onze eigen wijkpredikant ds. G.J. Codée  voor.

Hoe onze diensten eruit zien en wat we in onze diensten doen hebben we op deze pagina beschreven.

Liturgie

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1 en 6 OB (staande)

Stil gebed: (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Groot is uw trouw, O Heer (Weerklank 432)

Wetslezing

Zingen: Psalm 146: 2 en 3 NB

Gebed

Kinderlied: Ik wil meer en meer

Bijbellezing: 2 Koningen 5: 1-19

Zingen:  Psalm 68:10 OB

Bijbellezing: Spreuken 9: 8-12

Zingen: Psalm 111:6

Verkondiging

Zingen: Heer, wijs mij uw weg (Weerklank  441)

Dankgebed

Collectes

We collecteren voor:

  1. Diaconieproject Christelijke Noodhulpcluster
  2. Pastoraat en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen

Zingen: Loof de koning, heel mijn wezen (Weerklank 11: 1, 2 en 3)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.