Liturgie van de ochtenddienst in de Dorpskerk Maarssen Zondag 13december 2020 3e advent Aanvang 10:00 uur

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. K. van Meijeren

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Orgelspel

Afkondigingen

Voorzang psalm 72:1 OB

Votum en groet

WK lied 110:1,5 ‘Hoe zal ik U ontvangen’

Gebed

Lezing Jesaja 10:33 – 11:10

Psalm 103:3,5 NB ‘Hij is een God van liefde en genade’

PREDIKING

WK lied 106:1,2 ‘Ga stillen in den lande’

Lezing formulier

Bij voorbereiding Avondmaal: WK lied 487:1,2,3,4 ‘Heer, ik kom tot U’

Tijdens de viering: Psalm 72:2,7 (en bij een evt. 3e tafel vs.11) OB

Dankgebed

Geloofsbelijdenis

WK lied 106:3,4  (Wees onbezorgd, gij armen)

ZEGEN

.

Collecte

 1e  Noodhulp Corona

2e  Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

 

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 

Reacties zijn gesloten.