Het is voorlopig niet mogelijk om te reserveren voor uw aanwezigheid de komende erediensten.

Ook als Ichthus gemeente van de Protestantse Kerk ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Gehoord hebbend de overheid worden wij als gemeente zeer dringend geadviseerd  om in de Lock down geen fysieke erediensten  met gemeenteleden te houden. Online vieringen hebben dan ook de voorkeur. 

Helaas kunnen wij hierdoor tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente en/of de gezamenlijke diensten met de CGK vanuit de Hoeksteen met beeld te volgen https://www.youtube.com/channel/UCLM__7yNYA7Cj_phanAeBHw/live.

Reacties zijn gesloten.