Zondag 8 mei 2022, middagdienst om 17:00 uur de Gezamenlijke dienst in de Hoeksteen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. D. van der Zwaag (cgk)
 
Welkom
Jezus, ga ons voor (LvdK 442: 1, 2, 3, 4)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 27: 2, 3 (nb)
Gebed
Bijbeluur voor de kinderen van groep 5 t/m 8
Bijbellezing: Johannes 21: 15-25
Psalm 31: 1, 3, 15, 19 (nb)
Verkondiging: Jezus voorzegt Petrus de marteldood
Psalm 37: 3 (ob)
Gebeden
Als God, mijn God, maar voor mij is (LvdK 466: 1, 2, 3)

Collecten doelen Ichthus:

U kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Noodhulp in Afrika. De stille ramp, droogte in Afrika

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Kinderen vertellen over het bijbeluur
Geloofsbelijdenis (staande)
Psalm 145: 2 (nb)
Zegen (staande)

 

.

Reacties zijn gesloten.