Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022, ochtenddienst Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
.
Welkom
Heer, we kijken omhoog (Sela)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 110: 1, 2 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
Geen andere naam (Opw 420)
Gebed
Bijbellezing: Lukas 24: 50-53
Gouden harpen ruisen (JdH 720: 1, 2)
Bijbellezing: Openbaring 4: 1-2
Bijbellezing: Openbaring 5: 1-14
Psalm 103: 10, 11 (ob)
Verkondiging:
Jezus, Overwinnaar (Opw 832)
Gebeden
Collectes

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 –1e collecte:   Open Doors

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Kroon Hem met gouden kroon (OTH 332: 1, 2, 3)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.