Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei 2021, ochtenddienst Gezamenlijke dienst van Ichthus (pkn) en Hoeksteen (cgk) om 10 uur in de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente  en de CGK “De Hoeksteen” ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger Ds. C. Brouwer

Organist: Wilco Gijzen

.
Welkom
Psalm 103: 9, 8 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Een grote Hogepriester (Schriftberijmingen 25)
Gebed
Bijbellezing: Handelingen 1: 4-14
Psalm 47: 1, 3 (ob)
Verkondiging: ‘Welke? Deze!’
De kerk van alle tijden
Gebeden
Digitale collecte:
-1e collecte: St Verpleegkundigen voor Israël

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 68: 16 (ob)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.