Gezin-School-Kerkdienst op zondagmorgen 13 november om 10:00 uur in de Dorpskerk

U kunt deze dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger Ds. E.G. de Kruijf

m.m.v. de muziekgroep

Woord van welkomdoor Hanno de Graaf (namens de scholen en de kerk)

Lied: welkom, welkom iedereen

Votum en groet

Lied: Kom aan boord

Gebed

Introductie

Lied: Je hoeft niet bang te zijn

Bijbellezing: Markus 4, vers 35 t/m 41 (Bijbel in Gewone Taal)

35’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ 36Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. 37Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water.

38Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe toch iets, straks verdrinken we!’ 39Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water: ‘Houd op! Wees stil!’ Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig.

40Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij?’ 41De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?’

Lied: U bent Die U bent (U bent machtig, U bent groot)

Preek

Lied: God van licht

Dankgebed (voorbeden, stil gebed)

Lied: Onze Vader

Aankondiging collecten

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’.

collecte bestemd voor Unicef

Lied: De Here zegent jou

Zegen

Reacties zijn gesloten.