Liturgie voor de gezamenlijke dienst van as zondagmiddag 14 maart om 17:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger:  Derk-Jan Hoogenboom (CGK)

Organist    :  Jaap Hoeflaken

 

Welkom, stil gebed, votum en groet

Lied 1: Ps 103: 1, 11 (NB)

Gebed

Lied 2: Ps 2: 1, 3 (NB)

Schriftlezing (HSV): Openbaring 5

Verkondiging

Lied 3: Ps 24: 4, 5 (OB)

Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Geloofsbelijdenis

Lied 4 Gez 460: 1, 3, 4 (LvdK)

Zegen

Digitale collecte afkondiging

2e collecte: GZB Project 10 27 Hulp voor vrouwen met een moslim achtergrond

2e collecte:  Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart  2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 

Reacties zijn gesloten.