Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 29 november 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. C. Brouwer

Organist: Jaap Hoeflaken

Welkom
Stil gebed
Votum en begroeting
Psalm 130: 3 NB
Gebed
Spreek o Heer – Opwekking 689: 1, 3
Markus 4:3-9, 13-20
Schriftberijming 10: 1, 7
Verkondiging ‘Opnemen of wegnemen?’
Psalm 119: 49 NB
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Psalm 5: 6, 7 NB
Zegen
Collecte

1e  Diaconie

2e  kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.


Reacties zijn gesloten.