Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 6 december 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. J.W. Hooydonck
Organist     :  Jaap Hoelaken

.
Welkom
Stil gebed, votum en groet
Ps. 42:1 (Oude berijming)
Geloofsbelijdenis
Ps. 85:1 (Oude berijming)

Gebed
Bijbellezing: Johannes 4:1- 19, 28-30, 39-43
Ps. 97:6 (Oude berijming)
Verkondiging
Ps. 98:2 (Oude berijming)
Dankgebed + besloten met gebed ‘Onze Vader’
Ps. 47:1 (Oude berijming)
Zegen (staande)

.
Collectes voor: 1. diaconie; 2. kerk en gebouwen

.
De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken
via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere
kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar
NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder
vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e  collecte’.

Reacties zijn gesloten.