Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 27 september 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    
Voorganger: ds. C. Brouwer
Organist      : René de Kruijf
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Lvdk 221: 1, 3
Gebed
Bijbellezing: 1 Korinthe 15:12-22 & 35-49
Psalm 103: 1, 5 (nb)
Verkondiging: ‘Leven met een graf…’
Een toekomst vol van hoop (Sela)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis

Collecte aankondiging;

1e Christelijk Noodhulpcluster

2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

 Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 68: 10 (nb)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.