Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 25 oktober 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. A. Jansen

Organist     : René de Kruijf

Welkom, stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 89: 1, 3 nb

Gebed

Lied Psalm 133: 1, 2 NPB

Schriftlezing (in beginsel HSV): Handelingen 4:32 – 37 Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen

Verkondiging – Een monument van liefde en oprechtheid

Luisterlied: Opwekking 824-Morgen dans je weer(@musici, we luisteren naar deze Youtubeversie)https://www.youtube.com/watch?v=j3IYTk27AEs&feature=youtu.be

Dankgebed (eventueel met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader)

Geloofsbelijdenis

Collecte aankondiging.1e Diaconie 2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

U kunt uw gaven overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Opwekking 277 – Machtig God, sterke Rots,

Zegen (staande)

Collecte bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.