Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag voleinding 22 november 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. H. Klink

Organist : René de Kruijf

.

Voorzang: Psalm 147: 1 nieuwe berijming

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 26: 8 en 7 oude berijming

Geloofsbelijdenis

Gezang 431: 2 en 3 uit Weerklank

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 14: 24 t/m Handelingen 15: 12

Psalm 25: 2, 4 uit Weerklank

Prediking (tekst: Handelingen 15: 11)

Psalm 84: 6 Oude berijming

Dankgebed en voorbede en gezamenlijk Onze Vader

Gezang 458: 1,4,5,7 uit Weerklank

Zegen

Collectes

Collectedoelen: 1. Diaconie  2 Kerk en gebouwen.

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Of Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.