Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 20 september 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    
Voorganger: ds. C. Brouwer
Organist      : Jaap Hoeflaken
.
Welkom
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 27: 1, 2 (dnp)
Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 27:45-56
Psalm 30: 1, 2 (ob)
Verkondiging: ‘Leven na het graf…’
Lvdk 479: 2, 4
Dankgebed

Collecte aankondiging  De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t..n.v Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2020 plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Collecte doelen:

-1e collecte: Stichting De Herberg

-2e collecte: Kerk en gebouwen

Geloofsbelijdenis

Lvdk 249: 1, 3
Zegen (staande)
Collecte bij de uitgang

Reacties zijn gesloten.