Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen Zondag 20 december 2020 4e advent, middagdienst om 17:00 uur in de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK “De Hoeksteen” ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met derdig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. A.C. van der Wekken

Organist: Jaap Hoeflaken

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Psalm 98: 1 en 2 NB
Gebed
LvdK 118: 1 en 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Schriftlezing Lukas 1: 57 – 66
Verkondiging ‘Johannes is zijn naam’
Psalm 145: 5 en 6 NB (Zie, aller ogen zijn op U gericht)
Dankgebed
Collecte (digitaal)
Geloofsbelijdenis
LvdK 127: 1, 3 en 7 (Gaat stillen in den lande)
Zegen

Collectes 1e Diaconie en 2e kerk en gebouwen

.
De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars: Uw gaven kunt u overmaken
via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere
kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar
NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder
vermelding van ‘Thuiscollecte dec. 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e  collecte’.

Reacties zijn gesloten.