Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 11 oktober 2020, Jeugddienst om 17:00 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: ds. C. Brouwer

Welkom

Stil gebed

Belijden van onze afhankelijkheid

Begroeting in Gods NaamSo will I (100 Billion X) (Hillsong Worship)Who am I (Casting Crowns)

Gebed

Bijbellezing: Johannes 15: 1-17

Verkondiging: ‘Houvast gezocht!’

Fundament (Opw 785)

Dankgebed

Geloofsbelijdenis

Ga met God (NLB 416: 1, 2, 4)

Zegen (staande)

Collecte:

1e Stichting bootvluchteling

2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.