Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 1 november 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. K. Hage

Organist     : Onbekend

.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gez. 459:1,3,4,7 – gezongen door het koor

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Hebreeën 11:1-13 en 12:1-3

Verkondiging

Orgelspel: Muzikaal intermezzo zal gaan over het lied : O mijn ziel, houd goede moed – voor de dag van morgen. 

Dankgebed + gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Geloofsbelijdenis

Collecte aankondiging.1e Diaconie 2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

U kunt uw gaven overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Gezang 330 (LvdK) – gezongen door het koor

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.