Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 31 januari 2021, middagdienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: ds. C. Brouwer

.

Welkom

Stil gebed, votum en groet

O kerk sta op (Opw 704)

Gebed

Bijbellezing: Johannes 4: 43-54.

Psalm 33: 8 (nb) Psalm 62: 1, 4 (nb)

Verkondiging: ‘Uw zoon leeft!

Aan U behoort, o Heer der heren (Lvdk 479)

Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Collectes voor: 1. Diaconie 2. kerk en gebouwen

Geloofsbelijdenis

Ga met God (NLB 416)

Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.