Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 24 januari 2021, middagdienst om 17:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

Voorganger: Ds. A.P. Berensen

.

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Weerklank 194, Heer, ik hoor van rijke zegen,
Stil gebed, votum, groet
Gebed
Lezing: Genesis 8:1-14 NBV
Ps. 84:1,2 (2: zelfs vindt de mus),
Verkondiging: raaf & duif
Dichtbij U,
Dankgebed, voorbeden en gezamenlijk Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   IZB

2e collecte:   Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis
Inleiding op Gezang 426
Gez. 426 sta op een morgen ongedacht
Wegzending en zegen

Reacties zijn gesloten.