Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en CGK de Hoeksteen op zondag 10 januari 2021, avonddienst om 18:30 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

 

Voorganger: ds. G.J. Glismeijer (pkn)
Organist: Jaap Hoeflaken
.
Welkom en mededelingen
Psalm 95: 1, 3 (ob)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 72: 6, 11 (ob)
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 60: 1-6
Bijbellezing: Mattheüs 2: 1-12
Komt, verwondert u hier, mensen (Lvdk 139: 1, 3)
Verkondiging: Wijs…
Psalm 103: 1, 9 (nb)
Gebeden met gezamenlijk Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Diaconie

2e collecte:   Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis
Psalm 150: 1 (nb)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.