Dienst van de PKN Ichthus op zondag 31 januari 2021, morgendienst om 10:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: ds. C.N. van Dis,

.

Mededelingen
Gebed van voorbereiding
Votum en groet
Aanvangstekst
Psalm 105 : 1, 3 en 5 (Liedboek voor de kerken)
Gebod en belofte
Psalm 130 : 1 en 3 (1773)
Schriftlezing Hebreeën 2, 5-18 (HSV)
Voor de preek Psalm 42 : 1, 2 en 3 Liedboek voor de kerken
Preek Jezus’ heerlijkheid Hebr. 2, 8b-9a en 17-18
Na de preek Op Toonhoogte 187 ( Opwekking 427)
Dank- en voorbeden
Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   Zending

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Slotlied Op Toonhoogte 41 : 1, 3 en 4 (Opwekking 70)

Zegen

Reacties zijn gesloten.