Dienst van de PKN Ichthus op zondag 24 januari 2021, morgendienst om 10:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

Voorganger: Prop. N.H. de Graaf

.

Afkondigingen door ouderling

Luisteren: Psalm 121:1-4 (NB)

Stil gebed

Votum

Ps. 93:1-4 (OB)

Wetslezing: Mat. 22:37-40

OTH-vs2015:1 (Welzalig de man, die niet wandelt)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Mat. 8:23-27 (HSV)

Kindermoment en Luisteren: OTH-vs2015:530 (Je hoeft niet bang te zijn) –

Preek: 

Zingen: Hervormde Bundel 1938:7,8 (Ruwe stormen mogen woeden)

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader 

Gezang 427:1,6,7 (Beveel gerust Uw wegen)

Zegenbede

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   IZB

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte jan. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.