Dienst van de PKN Ichthus op zondag 14 februari 2021, morgendienst om 10:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan het eind van de Lock down de dienst nog steeds meeluisteren of met met beeld 

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Ds. J.T. de Koning

Pianist:

.

Afkondigingen door ouderling

Ps. 33:1 (OB)

Votum en groet

Ps. 95:3 (NB)

Geboden

Ps. 43: 3 (NB)

Gebed

Schriftlezing: Fillippenzen 2: 5-11

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

7maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

WK 503: 3, 4, 5

Verkondiging

WK 149: 2 en 6

Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:    Noodhulp. Tear

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte febr. 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Ps. 98: 2 (OB)

Zegen

Reacties zijn gesloten.