Dankdag, woensdag 4 nov 2020, middagdienst Gezamenlijke kinderdienst in de Hoeksteen om 15:30 uur

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Welkom, belijdenis en groet
Dank U wel voor de sterren (Oke4kids 3)
Geloofsbelijdenis gelezen door Rozemarijn
Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij!
En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest, heeft geleden,
is gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, zelfs helemaal verlaten door God. Maar na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan.
Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit, maar dat Hij eens
terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart.
Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen.
En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn.
Gebed
Dank U wel (Oke4kids 7: 1, 2)
Gedicht gelezen door Amir
Paulus maakt verre zendingsreizen.
Paulus vertelt wie Jezus is.
Paulus gaat steeds de mensen wijzen,
wie de Heiland is.
Paulus vaart op een schip naar Rome.
Paulus zal naar de keizer gaan.
Paulus ziet grote stormen komen,
dat wordt een orkaan.
Paulus hoort ’s nachts Gods engel spreken.
Paulus hoort wat gebeuren gaat:
‘Paulus, er zal geen mens ontbreken,
maar het schip vergaat.’
Paulus gaat staan en spreekt tot allen.
Paulus spreekt middenin die storm.
Paulus dankt nu al God in alles
Toch waait het enorm.
Paulus gebiedt om wat te eten.
Paulus dankt God in zijn gebed.
Paulus ziet heel het schip dan breken,
elk mens wordt gered!
Dankliedje voor het eten (Elly en Rikkert)
Bijbellezing: Handelingen 27: 33-38
Filmpje Schipbreuk op weg naar Rome
Verkondiging: Dank God in alles!
Sta ’s even op (Oke4kids 100)
Dankgebed
Vlinder (OK 314)
Zegen (staande)
Collectes voor: 1. kerk; 2. diaconie Dorcas

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 

Reacties zijn gesloten.