Dankdag, woensdag 4 nov 2020, avonddienst Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk om 19:30 uur

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
Organist: Jaap Hoeflaken
Welkom
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Een vaste Burcht (Opw 370: 1, 2)
Gebed
Psalm 105: 5 (ob)
Gedicht ‘Dank Heer’ gelezen door Ria
Dank Heer, voor alle mooie dingen
Voor de bloemen op het veld
Voor de vrienden die ons omringen
Voor Uw liefde, die ons vergezelt.
Dank Heer, voor de zon en de regen
Voor alles wat er opkomt en groeit
Dank Heer, voor Uw heil en zegen
Dank voor alles wat zo mooi bloeit.
Dank Heer, voor het dagelijkse eten
Voor groente en vruchten op het land
Dat wij altijd mogen weten
U houdt deze aarde nog in stand.
Dank voor luchten, zee en winden
Voor de prachtige natuur ons gegeven
Waarin zoveel schoonheid is te vinden
Bomen, planten en het dieren leven.
Er is veel om voor te danken, Heer,
Veel te veel om op te noemen
U zij de lof en de hoogste eer
Dat heel de aarde U moge roemen.
Fedde Nicolai
Dankt, dankt nu allen God (Lvdk 44: 1)
Bijbellezing: Jesaja 54: 1-10
Overdenking
‘Eén ding is zeker!’
God de Heere is almachtig (Weerklank 600: 1)
Dankgebed
voor gewas, arbeid en persoonlijk welzijn : Derk
God de Heere is almachtig (Weerklank 600: 2)
Dankgebed
voor land, volk en wereld : Hannie
God de Heere is almachtig (Weerklank 600: 3)
Dankgebed
voor het kerkelijk leven : Kees Brouwer
Afsluitend Onze Vader
Psalm 42: 7 (nb)
Zegen (staande)
Collectes voor: 1.  diaconie Dorcas 2 Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 

Reacties zijn gesloten.