Dankdag, woensdag 3 nov 2021, avonddienst om 19:30uur in de Hoeksteen. Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. C. Brouwer (cgk)
.
Welkom
Ik wil U o God mijn dank betalen (LvdK 390: 1, 2)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 103: 2, 9 (nb)
Gebed
Bijbellezing: Leviticus 25: 1-22
Verkondiging: ‘Ik zal mijn zegen gebieden’
Psalm 67: 1, 3 (dnp)
Dankgebeden
• Gewas, arbeid, welzijn
Dank U Heer voor al wat leeft (Hemelhoog 553: 1)
Dankgebeden
• Politiek land, volk en wereld
Dank U Heer voor al wat leeft (Hemelhoog 553: 2, 3)
Dankgebeden
• Kerkelijk leven lokaal en wereldwijd
Dank U Heer voor al wat leeft (Hemelhoog 553: 4)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dankdag 4 november

1e Kerk en gebouwen

2e collecte Dorcas

Ik zal er zijn (Sela) (=Opw. 770)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.