Dankdag, woensdag 2 nov 2022, avonddienst Gezamenlijke dienst van Hoeksten (cgk) en Ichthus (pkn)

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep nummer 4 van het luisterkastje of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: prof.dr. G.C. den Hertog (cgk)
.
Welkom
Psalm 89: 1, 3, 7 (nb)
Stil gebed, votum en groet (staande)
Psalm 2: 1, 2 (dnp)
Gebed
Bijbellezing: Amos 5: 4-15
Bijbellezing: Efeze 5: 1-20
Psalm 82: 1, 2, 3 (nb)
Tekst: Efeze 5: 16
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Verkondiging:
Wordt krachtig in de Heer (LvdK 96: 1, 2, 3, 4, 10)
Dankgebed 1
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 1)
Dankgebed 2
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 2)
Dankgebed 3
God, die leven hebt gegeven (LvdK 350: 4)
Collectes
voor: 1. kerk 2. (diaconie) Dorcas
Psalm 85: 3, 4 (ob)
Geloofsbelijdenis (staande)
Geef aan de wereld vrede, Heer (LvdK 286: 1, 4, 5)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.