Dankdag, dienst met de kinderen woensdag 3 nov 2021, middagdienst om 15:30 uur in de Hoeksteen om Gezamenlijke dienst van Hoeksteen (cgk) en Ichthus (pkn)

Voorganger: ds. E.G. de Kruijf (pkn)
.
Welkom
Dank U wel (OTH 483)
Votum en groet (staande)
Psalm 93: 1, 2, 3, 4 (ob)
Geloofsbelijdenis
Ik zal er zijn (Opw 770)
Gebed
Bijbellezing: Genesis 8: 14-21
Bijbellezing: Genesis 9: 8-15
Ken je dit verhaal? (OTH 453)
Verkondiging:
Heer, ik wil U aanbidden (OTH 408) (=OK 225)
Gebeden
Onze Vader (Elly en Rikkert)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte dankdag 4 november

1e Kerk en gebouwen

2e collecte Dorcas

De Here zegent jou (OTH 395) (=OK 185)
Zegen (staande)

Reacties zijn gesloten.