Coronavirus: beleid kerkdiensten?

Tijdens persconferentie van donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen
afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus. Een van de maatregelen is dat
bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. De PKN adviseert om dat ook
voor kerkdiensten te laten gelden.

Vrijdagavond komt de kerkenraad in een spoedvergadering bijeen om af te stemmen hoe we
hier als Ichthus-gemeente in de komende tijd mee omgaan. Dat wordt tevens afgestemd met
de kerkenraden van de Ontmoetingskerk, de Ark en de Hoeksteen. Zodra er meer
duidelijkheid is informeren we de gemeente zo goed mogelijk.

De kerkenraad adviseert u om de berichtgeving van de overheid en het RIVM nauwlettend te
volgen en adviezen zo goed mogelijk op te volgen.

Ten slotte vragen we uw gebed voor de overheid, voor artsen en deskundigen en voor hen
die ziek zijn. Laten we op God vertrouwen: De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw
ziel zal Hij bewaren. (Psalm 121 : 7)

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus-gemeente

Reacties zijn gesloten.