Biddag, woensdag 10 maart 2021, avonddienst om 19:00 uur Gezamenlijke dienst van Ichthus en Hoeksteen in de Dorpskerk.

Ook als Ichthus gemeente en de CGK De Hoeksteen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt tot aan de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

Voorganger: ds. N.J.M. Goedhart (pkn)

Organist: Jaap Hoeflaken

Welkom

Psalm 65: 1 (nb)

Stil gebed, bemoediging en groet

Lof zij de Heer (Weerklank 452: 1, 3, 4) (=LvdK 434)

Gebed

Bijbellezing: Psalmen 104: 1-35

Psalm 104: 4, 8 (nb)

Verkondiging:

U die mij geschapen hebt (Weerklank 463) (=Opw 355)

Gebed voor gewas (Lianne Terpstra)Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (Weerklank 522: 2) (=LvdK 380)

Gebed voor werk (Michiel de Visser)Ontwaak, o mens, de dag breekt aan (Weerklank 522: 4) (=LvdK 380)

Gebed voor overheid en kerkOntwaak, o mens, de dag breekt aan (Weerklank 522: 7) (=LvdK 380)

O Heer mijn God, ook deze nacht (Weerklank 521) (=LvdK 387)

Zegen (staande)

Digitale collecte afkondiging

 1e collecte:  Diaconie

  2e collecte: Kerk en gebouwen

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart  2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.